Ik heb geen andere handen dan de jouwe

Visietekst van de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar

M. Van de Wiele

Logo vzw Rusthuizen Zusters van BerlaarIn het zorgzaam op weg gaan met mensen worden wij als christenen uitgedaagd om ruimte te geven aan zingeving. We worden opgeroepen om met bewoners vertrouwensvol te kijken naar het leven en naar wat hun laatste levenstraject ten diepste raakt. We willen dit omzetten in een zorgend op weg gaan met bewoners elke dag opnieuw.

Als gelovige zingevende mensen voelen we ons hierbij geroepen vanuit de Blijde Boodschap die ons oproept tot...

  1. Ik wil een goed mens zijn. Ik wil naast gebroken mensen staan. Ik wil een mens zijn van verzoening en vergeving.
  2. Ik ben maatschappelijk betrokken. Ik geloof in gemeenschapsvorming.
  3. Ik wil onthaasten, ik wil verstillen.
  4. Ik geloof in God en in Zijn Woord: "de Blijde Boodschap".

Lees hier de volledige visietekst op www.rusthuizen-zusters-berlaar.be