Opleiding aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)

Aan de KU Leuven wordt in de opleiding geen onderscheid gemaakt tussen territoriale en categoriale pastoraal. Je kan je wel specialiseren in de stage. Je kan zowel een masterdiploma halen als een certificaat:

Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Het volledige traject bevat volgende opleidingen:

Je kan deze opleiding ook deeltijds studeren (eventueel in combinatie met werk), maar dan duurt het uiteraard langer.

Je kan ook instromen in de master na master als je in het verleden een licentiaats- of masterdiploma godsdienstwetenschappen hebt gehaald.

Je twijfelt… Is Theologie en Religiewetenschappen studeren wel iets voor jou? Neem een kijkje op http://www.kuleuven.be/thomas/godsdienstwetenschappen_studeren voor bijkomende informatie.

http://www.kuleuven.be

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven

Website: http://www.theo.kuleuven.be/
Tel.: 016/32.38.28 - fax: 016/32.38.58
E-mail: info@theo.kuleuven.be

Website Academisch Centrum voor Praktische Theologie:
http://www.theopraxis.eu

Contactpersoon: Annemie Dillen
Tel: 016/32 84 01
E-mail: Annemie.Dillen@theo.kuleuven.be

Project Elisabeth:
http://www.pastoralezorg.be
 

Permanente vorming: opleiding in de praktische theologie

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie biedt een geïntegreerd en flexibel leertraject in de praktische theologie aan, voor deelnemers zonder licentiaats- of masterdiploma in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Dit programma is gericht op mensen die om verschillende redenen geen bachelor en master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen; en master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen kunnen behalen, maar toch een omscholing of bijscholing wensen te krijgen in praktisch theologisch denken en handelen.

Met het getuigschrift die deelnemers aan het einde van het leertraject kunnen behalen, kunnen zij tewerkgesteld worden in het pastoraat. Over de concrete modaliteiten hiertoe wordt per bisdom of tewerkstellingsmogelijkheid beslist.

De opleiding omvat:

Voor wie de volledige opleiding volgt bedraagt de omvang 90 studiepunten (ter vergelijking: een voltijds jaar studeren aan de universiteit betekent 60 studiepunten (pt)). Een modeltraject in deeltijdse studie zou uit drie studiejaren bestaan, waarbij in het eerste jaar een algemene theologische vorming aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen wordt gevolgd en de volgende twee jaar een praktisch-theologische vorming. Wie reeds een theologische vorming genoten heeft (bvb. op diocesaan niveau) kan een verkort leertraject volgen (van 60 pt) dat enkel de (pastoraal)theologische opleiding omvat. Wie daarnaast ook nog een pastorale vorming genoten heeft (bvb. een opleiding voor pastoraal werk(st)er) kan een leertraject volgen van 30 pt.

Dit is een opleiding die in drie jaar tijd via deeltijdse studie kan worden voltooid. Dit is een realistisch perspectief waarin deelnemers werken en studeren kunnen combineren en een getuigschrift behalen in een redelijke tijdsspanne. Wie zich echter voltijds kan vrijmaken, kan de opleiding op een kortere tijd voltooien. Eventueel kan de opleiding ook over meer dan drie jaar gespreid worden.

De meeste opleidingsonderdelen kunnen ook als ‘werkstudent’ gevolgd worden (door studie via ‘zelfstudiepakketten’ en met mogelijkheid om examens af te leggen gedurende de maanden januari tot september). Stages kunnen ook tijdens vakanties gelopen worden.

Een getuigschrift permanente vorming: opleiding in de praktische theologie wordt overhandigd nadat de kandidaten aan alle verplichte opleidingsonderdelen hebben deelgenomen en de evaluaties met goed gevolg hebben doorstaan. Evaluatie van de opleidingsonderdelen gebeurt door:

U vindt hier een uitgebreide folder over deze opleiding terug

http://www.kuleuven.be

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven

Website: http://www.theo.kuleuven.be/
Tel.: 016/32.38.28 - fax: 016/32.38.58
E-mail: info@theo.kuleuven.be

Website Academisch Centrum voor Praktische Theologie:
http://www.theopraxis.eu

Contactpersoon: Annemie Dillen 
Tel: 016/32 84 01
E-mail: Annemie.Dillen@theo.kuleuven.be

Project Elisabeth:
http://www.pastoralezorg.be