Gedicht

Gedicht van Ingmar Heytze over het levenseinde

Op een dag kust een van ons de ogen van de ander dicht
en moet dan weten : dit is geen einde maar louter pauze
tot alles weer opnieuw begint
jij en ik - geen stof maar licht.

Ingmar Heytze

bron: http://www.ingmarheytze.nl

Proefschrift over macht

Een kwestie van macht. Macht en machtsmisbruik in pastorale relaties en in ouder-kindrelaties

Publieke verdediging op dinsdag 9 september, 2014, om 17u30 in de Promotiezaal, Naamsestraat 22, Leuven. Vind hier info over het proefschrift van Machteld Reynaert: Een kwestie van macht. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar macht en machtsmisbruik in ouder-kind relaties en in pastorale relaties, liv + 310p. Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid. Promotor: Prof. dr. A. Dillen. Ga hier naar de officiële uitnodiging.

Zorgnet Vlaanderen

Zorgnet Vlaanderen stelt zich open voor niet-katholieke instellingen (Kerknet)

Kerknet 19 augustus 2O14 – Zorgnet Vlaanderen stelt zich voortaan open voor alle ziekenhuizen en woonzorgcentra ongeacht hun juridische structuur of strekking.
 

Lees meer op de website van Kerknet

Nieuw blogje

'Zalf op de wonde'

Lieve schreef een pakkend blogje.  Ga naar de Elisabeth-blog!

 

Paus Franciscus

Paus Franciscus: Vergeet ouden en zieken niet

Paus Franciscus heeft gevraagd om tijdens de zomermaanden de oudere en de zieke mensen niet te vergeten. "De zomer is voor oude en zieke mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. Tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid en is het vooral de grote steden moeilijk om de nodige zorgen te krijgen".

Lees meer op Kerknet

Filmpje ouderenzorg

Nieuw filmpje van TV Zorg: Iets om naar uit te kijken

Dat de laatste jaren van het leven nog rijk en zinvol zijn, is waar de zorg in Sint Vincentius in Kortrijk om draait. Eveline is woonzorgcoördinator en draagt de visie van gastvrijheid uit naar bewoners en medewerkers. Ze neemt ons mee naar Denise, een blinde dame die uitlegt waarom ze gelukkig is. Linus vertelt vanuit zijn christelijke inspiratie hoe de werkelijkheid over levenseinde en euthanasie anders is dan we soms denken. Een filmpje over toekomst.

Bekijk het filmpje hier

Vacatures

Nieuwe vacatures op Elisabeth

 • Hoofdpastor UZ Leuven, Leuven (Voltijds 100%)
 • Pastoraal werkende AZ Sint-Jan, Brugge (Deeltijds 50%)
 • Medewerker zingeving & spiritualiteit, AZ Groeninge, Kortrijk (Voltijds 100%)
 • Ziekenhuispastor, Sint-Franciskus ziekenhuis, Heusden-Zolder (Deeltijds 80%)
 • Coördinator Pastorale dienst, Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge (Deeltijds 50%)

Ga hier naar de vacatures op Elisabeth

Word lid van de beroepsvereniging voor pastores!

Waarom lid worden?

 • Je versterkt de stem van pastores in de zorg
 • Je doet iets voor het beroep en je collega's
 • Je draagt bij tot het verwezenlijken van de 10 doelen
 • Toegang tot afgesloten ledengedeelte (nieuwsbrieven, activiteiten raad van bestuur, inhoud werkgroepen, deontologie, inspiratie dag van de spirituele zorg...)
 • Gratis jaarlijks congres
 • Recht op bestuursleden kiezen

» Download de folder
» Praktische info